Sporten op warme dagen

Wil je gaan sporten op warme dagen?

Goed zo! Beweging is belangrijk, zowel voor je fysieke als mentale gezondheid. Beweging en een goede algemene conditie zorgt ervoor dat je je sneller kan aanpassen aan de warmte.

Maar! Op erg warme dagen reageert je lichaam anders! Je natuurlijke vocht- en warmteregeling is uit balans. Vooral sporters bij buitenactiviteiten (bv. marathonlopers, recreatieve atleten, fietsers, wandelaars) zijn meer blootgesteld en lopen hoger risico op warmte-gerelateerde gezondheidseffecten.

Enkele tips bij warm weer:

 • Neem altijd voldoende water mee! Drink ALTIJD voldoende.
 • Overmatig water drinken zorgt voor een verdunning van het bloed en verlies van zoutgehalte. Hierdoor kan de hartfunctie verstoord raken. Nuttig ook isotone dranken met extra zouten en mineralen (via sportdranken of zoute oplossingen).
 • Wees slim en sport/beweeg/wandel op koelere momenten van de dag.
 • Hou je gezondheidstoestand in het oog. Is je urine donker of ga je minder vaak naar het toilet? Drink dan meer! Voel je je anders dan op andere dagen? Doe het dan nog wat rustiger aan.
 • Start niet met intensief bewegen op erg warme dagen indien je dit niet gewoon bent. Laat je lichaam langzaam wennen aan de warmte. Ken je eigen capaciteiten en luister ten alle tijden naar je lichaam.
 • Probeer je sportactiviteit te plannen in de voormiddag.
 • Train indoor (gekoelde ruimte) indien mogelijk of zoek schaduwrijke plekken op.
 • Kies de juiste ondergrond: trainen op beton is warmer dan op een bosgrond of gras.
 • Zorg dat je voldoende beschermd bent tegen de zon. Breng een aantal keer per dag zonnecrème aan, op alle plaatsen waar zon komt. Breng niet teveel zonnecrème aan op het voorhoofd. Door overvloedig zweten kan dit de ogen irriteren.
 • Draag een hoofddeksel in de zon.
 • Zorg voor afkoeling. Draag aangepaste, lichtgekleurde en ventilerende sportkledij die zweet doorlaat.

Maar blijf bewegen. Laat je auto staan, zo help je meteen te voorkomen dat er steeds meer erg warme dagen komen.

Bron:

De Wandelgazette (Wandelsport Vlaanderen)

www.warmedagen.be 

Mutualiteitsattest HRRail

Er werd bij de meeste mutualiteiten een akkoord bekomen om ons algemene mutualiteitsattest te gebruiken voor teruggave van (een deel van) het lidgeld via de mutualiteit. Alleen van HRRail, de mutualiteit van spoorwegbedienden en -arbeiders hadden we tot heden geen goedkeuring.
We ontvingen onlangs bericht dat ook HRRail kan instemmen met gebruik van ons algemene attest voor teruggave lidgeld van de mutualiteit. Hieronder het bericht:
“Aangezien de voorwaarden tot tegemoetkoming van RailCare in de kosten van een abonnement bij een sportclub aan een herziening onderworpen waren, was het jammer genoeg niet mogelijk uw vraag onmiddellijk te beantwoorden.
Voortaan wordt de tegemoetkoming toegekend aan onze aangeslotenen die een abonnement hebben bij een sportfederatie die erkend is op nationaal, regionaal of provinciaal vlak en die de infrastructuur, het materieel en de omkadering, nodig voor het beoefenen van een fysieke sport, ter beschikking stelt van haar leden. De tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk
betaalde bedrag.
Onze aangeslotenen mogen hun vraag tot tegemoetkoming indienen door middel van het formulier dat hun ter beschikking gesteld wordt op de website van RailCare of door middel van een formulier dat door de federatie voorzien wordt, voor zover de verplichte velden vermeld zijn (naam van het lid, type abonnement – gezin of individueel, de geldigheidsduur evenals het
betaalde bedrag).“
Goed nieuws dus. Alle mutualiteiten hebben hun goedkeuring gegeven om ons attest te gebruiken.

Copyright Wandelsport Vlaanderen

Verslag van de Trappistentocht te Zoersel

Met 36 vertrokken we naar Zoersel om te gaan wandelen bij “WSV De Natuurvrienden”.

Zij organiseerden “Antwerpen wandelt”. Jammer maar onze voorzitster moest afzeggen daar de griep haar te pakken had.

Het was een zonnige maar koude dag, de temperatuur schommelde rond het vriespunt. Maar goed ingeduffeld gingen we op pad, afspraak was om 16u30 terug aan de bus om huiswaarts te keren.

Vanuit de startzaal in Sint-Antonius werden de verschillende afstanden uitgetekend richting de trappistenabdij van Westmalle. Al meteen na de start kwamen we langs de kapel van OLV van Bijstand, die gebouwd werd in 1947.

Zo verder naar het prachtige domein van P.C. Bethanië.

Alle afstanden wandelden langs of rond de trappistenabdij van Westmalle. Een mooie dreef liep van de ingang van de abdij naar het iets verder gelegen bekende café Trappisten.

 

Voor de afstanden vanaf 25 km kregen de wandelaars er nog een abdij als toemaatje bij. De abdij van O.L.V. van Nazareth is een trappistenklooster, dat in gebruik is sedert 1950. Hun voornaamste bezigheden zijn het maken van liturgische gewaden, vlaggen, zeep,…

Op iedere afstand was er wel wat te zien. Rustig stappen op een korte afstand of er duchtig de pas in zetten op een langer parcours, aan ieder de keuze.

Vanwege onze nieuwe verslaggeefster Tilly Smolders

Jan Van Heelustraat (Tekst Gaston Pulinckx, Foto Hugo Verlaenen)

De kasseiweg van de Koepoort naar Helen heet de Jan Van Heelustraat. Maar wie weet nog wie dat was? Wel Jan Van Heelu was een kroniekschrijver uit de 13de eeuw die in een klooster in Helen-Bos woonde. Hij schreef in een zo hoogstaande taal dat zijn werk gerekend wordt tot de hoogtepunten van de Middelnederlandse literatuur. Vooral zijn verslag over de Slag van Woeringen is een mijlpaal in de Vlaamse geschiedschrijving. De Slag van Woeringen is in menig opzicht even belangrijk voor Vlaanderen als de Slag der Gulden Sporen. De slag werd gewonnen door hertog Jan I van Brabant die zo zijn onafhankelijkheid tegenover Frankrijk en Duitsland bewees. De uitdrukking “wraak is zoet” komt uit deze kroniek van Jan Van Heelu. Waar dat vandaan komt en waarom wraak zoet is? Wel dat is een sappige anekdote. De aartsbisschop van Keulen werd door een van de strijdmakkers van hertog Jan I – Adolf van Berg- gevangen genomen en moest een jaar lang zijn zware wapenrusting dragen in zijn cel. Maar het kan verkeren. De aartsbisschop liet zichzelf voor een enorme som vrij kopen en liet vervolgens Adolf Van Berg aanhouden. Hij sloot hem naakt op in een metalen kooi en liet hem instrijken met honig zodat bijen en andere insecten zich op hem stortten. Daarom is wraak zoet. Ach, geschiedenis kan soms vermakelijk zijn.