Waarom aansluiten bij Wandelklub Halewijn – Aansluitingsformulier

WAAROM AANSLUITEN BIJ WANDELKLUB HALEWIJN EEN GOED IDEE IS.

Gratis verzekering

Goedkope busuitstappen

Goedkope inschrijfvignetten

Jaarlijks clubfeest

Wandelkalender tegen voordelige prijs

Gratis ledenblad

Waardevol nieuwjaarsgeschenk

Verrassingsreis aan spotprijs

Regelmatig gratis inschrijving bij bevriende clubs

Vermindering bij aankoop van wandelkledij of wandelschoenen

Gratis infoblad van Wandelsport Vlaanderen

Dan vraag je je zeker af, wat gaat me dit alles kosten?

 Het lidgeld wordt bepaald per gezin.

Als gezinshoofd betaal je 16 €.

Per bijkomend gezinslid betaal je 11 €.

Hoe kan je aansluiten?

Geef gewoon een seintje aan één van onze bestuursleden of aan de voorzitter

Je kan haar bereiken op volgende nummers:  011 – 88 40 32 of gsm 0497 – 78 16 73

Op haar mailadres: voorzitter@wandelklubhalewijn.be of op het mailadres van de secretaris: secretaris@wandelklubhalewijn.be

Of je sluit je aan via onze website: wandelklubhalewijn.be

Je betaalt contant bij één van de bestuursleden of schrijft het bedrag over op onze bankrekening BE07 0010 5532 7866

Aansluitingsformulier Wandelklub Halewijn

Gelieve per aan te sluiten persoon de volgende gegevens verstrekken:

Naam:

Voornaam:

Straat en nummer:

Postcode:

Gemeente:

Gezinshoofd:  JA / NEE

Geboortedatum:

Rijksregisternummer:

Telefoon:

Gsm:

Email:

Door aan te sluiten bij Wandelklub Halewijn aanvaard ik dat Wandelklub Halewijn alle relevante en noodzakelijke (persoons)gegevens verzamelt en gebruikt voor alle verdere  verwerking. 
Wij verwijzen naar onze volledige privacyverklaring, te vinden op de website  wandelklubhalewijn.be via volgende link: Privacyverklaring

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.