Toespraak Voorzitter Wandelklub Halewijn 50 jarig jubileum

 

Goede middag leden en bestuur van wandelklub Halewijn.

Een jubileum moet gevierd worden.

Vandaar dat we hier vandaag samen zijn om het  50 jarig bestaan van onze Wandelklub Halewijn te vieren.

Ons bestaan wordt met goud bekroond dankzij de inzet van alle leden en bestuursleden die zich in de loop van die 50 jaar onbaatzuchtig hebben ingezet voor het welzijn van onze vereniging.

Het behalen van dit 50-jarig jubileum mag wel degelijk als een mijlpaal beschouwd worden.

Het markeert de grens tussen het verleden en de toekomst.

In augustus 1972 besloten enkele dappere wandelaars een eigen club te stichten.

De eerste voorzitter werd Henri Schiemsky, Florent Struys was ondervoorzitter, Fernand Thomaere deed de public relations. En Willy Arnauts werd commissaris.

Het bestuur veranderde regelmatig en ook Corry Hancke deed haar intrede.

Onze club nam een snelle start en dat was ook aan de opmerkelijke toename van het ledenaantal te merken

Na het overlijden van Henri Schiemsky werd Fernand Thomaere voorzitter en bleef dit tot in 2016.Daarna heb ik het voorzitterschap overgenomen.

Als eerbewijs aan Fernand en Corry zal onze 11 november-tocht in de toekomst de naam dragen “Herdenkingstocht Corry en Fernand”.

Van al deze voorgangers is er nog één persoon overgebleven. Hij zetelt weliswaar niet meer in het bestuur maar is nog steeds een gewaardeerd lid van onze club. Willy Arnauts is hier vandaag ook aanwezig.

Ik vraag Willy dan ook om even tot bij mij te komen.

Willy, hartelijke gelukwensen met je 50 jarig lidmaatschap en in naam van de leden en bestuursleden wil ik je dit geschenkje aanbieden.

Zoals ik eerder zei, staan we op een grens. De toekomst is vandaag nog  onvoorspelbaarder dan ooit.

De stijgende prijzen voor energie en levensmiddelen baren ons grote zorgen. Wat met de prijzen van de busreizen, de drankjes en het eten op onze wandelingen? Het is allemaal koffiedik kijken maar waarschijnlijk zullen ook wij deze stijgende prijzen moeten doorrekenen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor jullie inzet als lid, als helper of als bestuurslid zowel in het verleden als in de toekomst.

Verder wens ik jullie allen een aangename namiddag en laten we het glas heffen op ons zelf en het 50 jarig bestaan van Wandelklub Halewijn.

Ik dank jullie,

Marie-José

 

 

 
Neem voortaan Wandelsport Vlaanderen mee in je broekzak! Wandelsport Vlaanderen vzw wou al langer dan vandaag een eigen app-toepassing creëren met nationale reikwijdte. Het is eindelijk zover!
Naast de huidige functionaliteiten zoals de kalender, een overzicht van onze lokale wandelclubs, de digitale lidkaart, … zal de Wandel.be app verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe functionaliteiten en continue optimalisaties centraal staan.
De 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟.𝗕𝗘-𝗮𝗽𝗽 is nu beschikbaar op Google Play en App Store en makkelijk te downloaden via https://app.wandelsportvlaanderen.be/

Pensentocht 29 november 2021 geannuleerd

 

Vzw Wandelklub Halewijn heeft beslist om de Pensentocht van 29 november 2021 in Linter te annuleren.
Wij zijn van oordeel dat wij de veiligheid van de wandelaars en onze medewerkers in de huidige omstandigheden niet optimaal kunnen verzekeren.
Daarenboven wijst de overheid op de noodzaak om zo veel mogelijk contacten te vermijden.
Wij hopen zo snel mogelijk opnieuw te kunnen organiseren.

Nieuwe werkwijze ongevalsaangifte 2022

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe verzekeraar – Ethias –  en een nieuwe werkwijze voor de aangifte van ongevallen tijdens georganiseerde wandelingen.

De aangifte moet digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts.

De organiserende club geeft enkel nog een medisch attest af aan het slachtoffer.

Het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt hen een ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal kan ingevuld worden. Er wordt geen papieren formulier meer ingevuld. Het pdf-document wordt doorgemaild naar het lid.

Het lid is zelf verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld wordt en samen met zijn medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsportvlaanderen.be.

Enkele dagen na de aangifte, krijgt het lid een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg ondermeer over  hoe de onkosten in te dienen.

Onkosten moet het lid steeds eerst betalen en nadien de bewijsstukken (facturen, overzicht mutualiteit, rekening van de apotheker, …) inscannen en doormailen naar Ethias.

Volledig detail van de nieuwe werkwijze: Sportverzekering – ongeval – vanaf 2022

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.