Mutualiteitsattest HRRail

Er werd bij de meeste mutualiteiten een akkoord bekomen om ons algemene mutualiteitsattest te gebruiken voor teruggave van (een deel van) het lidgeld via de mutualiteit. Alleen van HRRail, de mutualiteit van spoorwegbedienden en -arbeiders hadden we tot heden geen goedkeuring.
We ontvingen onlangs bericht dat ook HRRail kan instemmen met gebruik van ons algemene attest voor teruggave lidgeld van de mutualiteit. Hieronder het bericht:
“Aangezien de voorwaarden tot tegemoetkoming van RailCare in de kosten van een abonnement bij een sportclub aan een herziening onderworpen waren, was het jammer genoeg niet mogelijk uw vraag onmiddellijk te beantwoorden.
Voortaan wordt de tegemoetkoming toegekend aan onze aangeslotenen die een abonnement hebben bij een sportfederatie die erkend is op nationaal, regionaal of provinciaal vlak en die de infrastructuur, het materieel en de omkadering, nodig voor het beoefenen van een fysieke sport, ter beschikking stelt van haar leden. De tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk
betaalde bedrag.
Onze aangeslotenen mogen hun vraag tot tegemoetkoming indienen door middel van het formulier dat hun ter beschikking gesteld wordt op de website van RailCare of door middel van een formulier dat door de federatie voorzien wordt, voor zover de verplichte velden vermeld zijn (naam van het lid, type abonnement – gezin of individueel, de geldigheidsduur evenals het
betaalde bedrag).“
Goed nieuws dus. Alle mutualiteiten hebben hun goedkeuring gegeven om ons attest te gebruiken.

Copyright Wandelsport Vlaanderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.