Neem voortaan Wandelsport Vlaanderen mee in je broekzak! Wandelsport Vlaanderen vzw wou al langer dan vandaag een eigen app-toepassing creëren met nationale reikwijdte. Het is eindelijk zover!
Naast de huidige functionaliteiten zoals de kalender, een overzicht van onze lokale wandelclubs, de digitale lidkaart, … zal de Wandel.be app verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe functionaliteiten en continue optimalisaties centraal staan.
De 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟.𝗕𝗘-𝗮𝗽𝗽 is nu beschikbaar op Google Play en App Store en makkelijk te downloaden via https://app.wandelsportvlaanderen.be/

Pensentocht 29 november 2021 geannuleerd


 

Vzw Wandelklub Halewijn heeft beslist om de Pensentocht van 29 november 2021 in Linter te annuleren.
Wij zijn van oordeel dat wij de veiligheid van de wandelaars en onze medewerkers in de huidige omstandigheden niet optimaal kunnen verzekeren.
Daarenboven wijst de overheid op de noodzaak om zo veel mogelijk contacten te vermijden.
Wij hopen zo snel mogelijk opnieuw te kunnen organiseren.

Nieuwe werkwijze ongevalsaangifte 2022


Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe verzekeraar – Ethias –  en een nieuwe werkwijze voor de aangifte van ongevallen tijdens georganiseerde wandelingen.

De aangifte moet digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts.

De organiserende club geeft enkel nog een medisch attest af aan het slachtoffer.

Het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt hen een ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal kan ingevuld worden. Er wordt geen papieren formulier meer ingevuld. Het pdf-document wordt doorgemaild naar het lid.

Het lid is zelf verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld wordt en samen met zijn medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsportvlaanderen.be.

Enkele dagen na de aangifte, krijgt het lid een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg ondermeer over  hoe de onkosten in te dienen.

Onkosten moet het lid steeds eerst betalen en nadien de bewijsstukken (facturen, overzicht mutualiteit, rekening van de apotheker, …) inscannen en doormailen naar Ethias.

Volledig detail van de nieuwe werkwijze: Sportverzekering – ongeval – vanaf 2022

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.