Zomertocht in Budingen op Pinkstermaandag

Maandag 29 mei 2023 : Zomertocht – Budingen
Wandelklub Halewijn VZW – B 002

4 km :toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.
Je vertrekt samen met de andere afstanden richting Geetbets. Eenmaal aan de oude spoorweg ga je terug richting Budingen. Je steekt de weg Budingen Geetbets over ter hoogte van het sportveld. Hier neem je de smalle veldweg terug naar de dorpskern en het startpunt.

6 km : toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.Je gaat samen met de 4 km tot aan het sportveld. Hier ga je verder over de Sportveldstraat tot aan de nieuwe wijk. Nu wandel je voorbij het busstation naar de oude spoorlijn. Deze brengt je terug naar het vertrekpunt.

 

12 km : je vertrekt over een verkeersluwe betonweg naar de spoorlijn Tienen-Diest. Hier ga je terug richting Budingen. Je volgt deze weg richting Geetbets tot aan de Boomgaardenstraat. Deze volg je tot het einde. Je gaat nu linksaf en volgt de veldweg door de open velden tot je Geetbets bereikt. Nog een laatste voetweg en je bereikt het rustpunt. Hierna volg je de oude heerbaan naar de kapel van Rode. Langzaam daal je daarna af naar het gehucht Glabbeek. Je blijft hier een veldweg volgen tot aan het voetbalveld. Het laatste stuk wandel je naar de Roel en tenslotte bereik je via een verkavelingsweg terug je startpunt.

20 km : Je volgt dezelfde omloop als de wandelaars van de 12 km. Na het rustpunt maak je een lus. Eerst ga je richting Hulsdorp. Daar sla je rechtsaf en wandel je voorbij het kasteel van Bets. Je steekt de weg naar Halen over en volgt nu een veldweg die je terug naar Geetbets brengt.
Meer info : 0478/73 20 50

Toespraak Voorzitter Wandelklub Halewijn 50 jarig jubileum

 

Goede middag leden en bestuur van wandelklub Halewijn.

Een jubileum moet gevierd worden.

Vandaar dat we hier vandaag samen zijn om het  50 jarig bestaan van onze Wandelklub Halewijn te vieren.

Ons bestaan wordt met goud bekroond dankzij de inzet van alle leden en bestuursleden die zich in de loop van die 50 jaar onbaatzuchtig hebben ingezet voor het welzijn van onze vereniging.

Het behalen van dit 50-jarig jubileum mag wel degelijk als een mijlpaal beschouwd worden.

Het markeert de grens tussen het verleden en de toekomst.

In augustus 1972 besloten enkele dappere wandelaars een eigen club te stichten.

De eerste voorzitter werd Henri Schiemsky, Florent Struys was ondervoorzitter, Fernand Thomaere deed de public relations. En Willy Arnauts werd commissaris.

Het bestuur veranderde regelmatig en ook Corry Hancke deed haar intrede.

Onze club nam een snelle start en dat was ook aan de opmerkelijke toename van het ledenaantal te merken

Na het overlijden van Henri Schiemsky werd Fernand Thomaere voorzitter en bleef dit tot in 2016.Daarna heb ik het voorzitterschap overgenomen.

Als eerbewijs aan Fernand en Corry zal onze 11 november-tocht in de toekomst de naam dragen “Herdenkingstocht Corry en Fernand”.

Van al deze voorgangers is er nog één persoon overgebleven. Hij zetelt weliswaar niet meer in het bestuur maar is nog steeds een gewaardeerd lid van onze club. Willy Arnauts is hier vandaag ook aanwezig.

Ik vraag Willy dan ook om even tot bij mij te komen.

Willy, hartelijke gelukwensen met je 50 jarig lidmaatschap en in naam van de leden en bestuursleden wil ik je dit geschenkje aanbieden.

Zoals ik eerder zei, staan we op een grens. De toekomst is vandaag nog  onvoorspelbaarder dan ooit.

De stijgende prijzen voor energie en levensmiddelen baren ons grote zorgen. Wat met de prijzen van de busreizen, de drankjes en het eten op onze wandelingen? Het is allemaal koffiedik kijken maar waarschijnlijk zullen ook wij deze stijgende prijzen moeten doorrekenen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor jullie inzet als lid, als helper of als bestuurslid zowel in het verleden als in de toekomst.

Verder wens ik jullie allen een aangename namiddag en laten we het glas heffen op ons zelf en het 50 jarig bestaan van Wandelklub Halewijn.

Ik dank jullie,

Marie-José

 

 

 
Neem voortaan Wandelsport Vlaanderen mee in je broekzak! Wandelsport Vlaanderen vzw wou al langer dan vandaag een eigen app-toepassing creëren met nationale reikwijdte. Het is eindelijk zover!
Naast de huidige functionaliteiten zoals de kalender, een overzicht van onze lokale wandelclubs, de digitale lidkaart, … zal de Wandel.be app verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe functionaliteiten en continue optimalisaties centraal staan.
De 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟.𝗕𝗘-𝗮𝗽𝗽 is nu beschikbaar op Google Play en App Store en makkelijk te downloaden via https://app.wandelsportvlaanderen.be/

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.