Pensentocht 29 november 2021 geannuleerd

 

Vzw Wandelklub Halewijn heeft beslist om de Pensentocht van 29 november 2021 in Linter te annuleren.
Wij zijn van oordeel dat wij de veiligheid van de wandelaars en onze medewerkers in de huidige omstandigheden niet optimaal kunnen verzekeren.
Daarenboven wijst de overheid op de noodzaak om zo veel mogelijk contacten te vermijden.
Wij hopen zo snel mogelijk opnieuw te kunnen organiseren.

Nieuwe werkwijze ongevalsaangifte 2022

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe verzekeraar – Ethias –  en een nieuwe werkwijze voor de aangifte van ongevallen tijdens georganiseerde wandelingen.

De aangifte moet digitaal gebeuren. Enkel het medisch attest wordt nog op papier ingevuld door de arts.

De organiserende club geeft enkel nog een medisch attest af aan het slachtoffer.

Het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt hen een ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal kan ingevuld worden. Er wordt geen papieren formulier meer ingevuld. Het pdf-document wordt doorgemaild naar het lid.

Het lid is zelf verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld wordt en samen met zijn medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsportvlaanderen.be.

Enkele dagen na de aangifte, krijgt het lid een mail van Ethias met een dossiernummer en verdere uitleg ondermeer over  hoe de onkosten in te dienen.

Onkosten moet het lid steeds eerst betalen en nadien de bewijsstukken (facturen, overzicht mutualiteit, rekening van de apotheker, …) inscannen en doormailen naar Ethias.

Volledig detail van de nieuwe werkwijze: Sportverzekering – ongeval – vanaf 2022

 

Hervattingen wandelingen – Herdenkingstocht Corry Hancke

Beste wandelaar, Beste lid van Vzw Wandelklub Halewijn,

Wij zijn verheugd jullie te kunnen meedelen dat Wandelklub Halewijn zijn activiteiten hervat.

Onze eerste wandeling heeft plaats op 11 november 2021 in Zoutleeuw

Startplaats is in zaal “De Halleman” in Halle-Booienhoven. Startuur tussen 8.00 en 15.00.  Afstanden: 4, 6, 12 en 20 km.

Hopelijk zien we elkaar dus eindelijk terug.

Voor leden van Vzw Wandelklub Halewijn is dit ook de gelegenheid om hun lidmaatschap te hernieuwen. Gelieve dit enkel via overschrijving te doen op het rekeningnummer van Wandelklub Halewijn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.